Tolaram Grupp

Tutvustus

90-ndate aastate keskel leidis Tolaram Grupp, mille peakontor asub Singapuris, Baltikumi ja Eesti kui ühe kiireimini areneva majandusega piirkonna Ida-Euroopas ning otsustas rajada siia oma tootmisbaasi, mis teenindaks Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopa ning Skandinaavia turge.

Tolaram Grupil on pikaajaline kogemus tekstiilitööstuses ning kõik võimalused Euroopa kõrgete nõudmistega turu nõuetele vastavaks tootmiseks.

Tolaram hindab kõrgelt Eesti kaugeleulatuvat tekstiilitootmise ajalugu ja -traditsioone, siinset oskustööjõudu ning väljakujunenud infrastruktuuri ja teenindussektorit. Lisaks tekstiilitööstusele on Tolaram Grupp investeerinud ka paberi- ja tselluloositootmisesse ning kinnisvarasse.

Tolaram Grupp on andnud märkimisväärse panuse Eesti majanduse arendamiseks. 1996. aastal premeeriti Eesti valitsuse poolt Tolaram Grupi ettevõtet Horizon Paberi- ja Tselluloosi AS auhinnaga töökohtade loomise eest.

1997. aastal anti grupile Eesti Majandus-ministeeriumi ja Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri poolt auhind "Parim Eesti Edendaja" investeeringute- ja välissuheteseminari organiseerimise eest Singapuris. Visiit toimus jaanuaris 1997.a. ning sellest võtsid osa Eesti peaminister koos teiste valitsusametnikega. See oli Eesti peaministri kõige esimene kontakt Singapuriga üldse ning visiidi tulemusena sai ühtlasi ka võimalikuks Singapuri kodanike viisavaba reisimine Eesti Vabariiki.

1998. aastal võitis Tolaram Grupp tiitli "Parim Välisinvestor", auhinna andis üle Eesti Vabariigi president, Hr. Lennart Meri.

1999.a. autasustati Tolaram Gruppi ekspordi arendamise eest.